Schademetingen

Dit is een website van BaVib. Wij verrichten verschillende metingen ter voorkoming van schade en het monitoren van schade.

Schade aan gebouwen

Afhankelijk van het gebouw (monument, metselwerk in goede staat, beton, staal of hout) is er een grenswaarde voor de trillingen vsat te stellen.

Hinder voor personen in gebouwen

Hinder voor personen in gebouwen worden meestal veroorzaakt door verkeer wat over een verkeersdrempel rijdt of een andere oneffenheid in de weg.

Schade aan apparatuur

Voor het voorkomen van schade aan apparatuur of andere trillingsgevoelige objecten moet de grenswaarde door de fabrikant gegeven worden.

Zakking door trillingen

De meeste schade aan gebouwen ontstaat door verzakking, dit kan niet door trillingsmetingen worden geconstateerd maar moet door middel van hoogtemetingen worden vastgesteld.

Bouwwerkzaamheden

Door o.a. het intrillen van damwanden, het heien van betonpalen, sloopwerkzaamheden het rijden van kranen, kunnen trillingen ontstaan die schade aan naburige gebouwen kunnen veroorzaken.

Verkeer

Door verkeer kunnen trillingen ontstaan die via de grond worden doorgegeven aan de woning. Door deze trillingen kan een woning verzakken of bij mensen hinder veroorzaken.

Onbekende oorzaak

Trillingen die geen aanwijsbare bron hebben zijn in het algemeen niet schadelijk voor een gebouw maar kunnen wel als hinderlijk worden ervaren.

Richtlijn SBRCURnet voor trillingen

Er is een richtlijn voor trillingen. Deze richtlijn bestaat uit drie delen t.w.:
Deel A Schade aan gebouwen.
Deel B Hinder voor personen in gebouwen.
Deel C Schade aan apparatuur.
Daarnaast bevat Kenniscentrum InfoMil een beleidsrichtlijn voor hinder van het spoor.

Hinder door trillingen

Niet alle trillingen die als hinder worden ervaren komen door werkzaamheden of machines. Een kleine groep mensen is gevoelig voor elektromagnetische straling (EMF). Deze groep ervaart deze straling als een trilling in het lichaam.

Trillingspredictie

Door een combinatie van berekenen en de data van eerder uitgevoerde trillingsmetingen is het mogelijk met een zekere foutmarge een predictie te maken van de trillingen die voor kunnen komen bij het intrillen van damwanden, verkeersdrempels en heien van palen.

Als belanghebbende vooraf hun zorgen uitten over het toepassen van prefab betonpalen, damwanden of verkeersdrempels kan een predictie uitkomst bieden. Het toepassen hiervan kan mogelijk schade aan naburige panden veroorzaken.

BaVib kon deze zorgen wegnemen door een vooropname uit te voeren aan relevante panden in de buurt, door een trillingspredictie op te stellen en door intensief monitoren en begeleiden van de heiwerkzaamheden.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn divers: particulieren, aannemers, bedrijven, gemeente, collega ingenieursbureaus en verzekeringsmaatschappijen.
en dat door heel Nederland en Belgiƫ.